הומניזם ושאיפותיו 2003

הומניזם ושאיפותיו

ידוע גם בשם: המניפסט ההומניסטי השלישי
מאת האגודה ההומניסטית האמריקאית

Humanism and its Aspirations
Also known as: Humanist Manifesto III
by the American Humanist Association

2003

המקור באנגלית

 

הומניזם הוא גישה מתקדמת לפילוסופית חיים אשר, ללא התייחסות לעל-טבעי, מצהירה על יכולתנו ואחריותנו לנהל חיים מוסריים של מימוש עצמי השואף לטובת כלל האנושות.

השקפת העולם של ההומניזם – אשר מוכוונת על ידי ההגיון, שואבת השראה מחמלה, ומתבססת על ידע שנצבר מניסיון לאורך אלפי שנות התרבות האנושית – מעודדת אותנו לחיות את חיינו בצורה טובה ומלאה. הגישה ההומניסטית התפתחה לאורך עידנים, וממשיכה להתפתח דרך השקעתם של אנשים רבים בעלי מחשבה מעמיקה הנרתמים לקידומה, מתוך ההבנה שערכים ואידאלים – גם אם נעצבם בצורה מחושבת – חייבים להתעדכן עקב התקדמות הידע וההבנה שלנו באשר לתנאי קיום חברה אנושית טובה יותר.

מסמך זה הינו חלק ממאמץ מתמשך להציג את השקפת העולם ההומניסטית בצורה ברורה וחיובית, לא מתוך אינדוקטורינציה על מה חייבים אנו להאמין, אלא מתוך הבנת המכנה המשותף בין אמונותינו. במובן זה, אנו מצהירים על תמיכתנו בעקרונות שלהלן:

ידע על העולם מושג דרך תצפיות, ניסויים, וניתוח מבוסס היגיון. הומניסטים סבורים כי השיטה המדעית היא השיטה הטובה ביותר להשגת ידע על העולם כמו גם לפתרון בעיות ופיתוח טכנולוגיות מועילות לטובת האנושות. אנו גם מכירים בחשיבות ובערך של התפתחויות בדרכי חשיבה, באומנות ובחוויות סובייקטיביות – הכל במסגרת האפשרות לניתוח ביקורתי.

בני האדם הם חלק בלתי נפרד מהטבע, פועל יוצא של שינוי מתמיד ובלתי מוכוון של תהליך האבולוציה. הומניסטים רואים בטבע כקיים מתוך עצמו. אנו מקבלים את חיינו ככל מה שקיים וכמספיקים בפני עצמם. אנו מבחינים בין כיצד הדברים הם בפועל לבין הדברים כפי שהיינו רוצים שיהיו או מדמיינים שהם. אנו מקבלים בברכה את אתגרי העתיד העומדים בפנינו, ואנו נמשכים ולא נרתעים ממה שעדיין מחוץ לידיעתנו.

ערכי מוסר נגזרים מתוך צרכים ואינטרסים אנושיים ועל סמך מבחן הניסיון. הומניסטים מבססים ערכים כקיימים למען רווחת בני האדם ומעוצבים על ידי נסיבות חייהם, דאגותיהם, האינטרסים שלהם והאחריות שיש לאנושות כלפי המערכת האקולוגית וכלל החיים על כדור הארץ. אנו מחוייבים להתייחס לכל אדם כבעל ערך וכבוד, להחליט החלטות מושכלות במסגרת של חופש ולקיחת אחריות כלפי כלל האנושות.

מימוש עצמי נובע מהשתתפות אישית בשירות לטובת כלל האנושות. אנו שואפים להתפתחות האישית המלאה ביותר האפשרית, ומניעים את חיינו מתוך תחושה עמוקה של משמעות ותכלית. אנו מוצאים פליאה והתפעמות בשמחות וביופי של הקיום האנושי על כל האתגרים והאסונות שהוא כולל, ואף בסופיות המוות הבלתי-נמנע. הומניסטים מסתמכים על המורשת העשירה של כלל התרבויות האנושיות ועל השקפת העולם ההומניסטית כדי להעניק נחמה בעיתות מצוקה ועידוד בזמני שפע.

בני האדם הם יצורים חברתיים מטבעם ומוצאים משמעות במערכות יחסים. הומניסטים כמהים וחותרים לעולם של דאגה ואכפתיות הדדית, חף מאכזריות והשלכותיה, בו חילוקי דעות נפתרים בשיתוף פעולה וללא שימוש באלימות. השילוב בין עצמאות-אישית לבין תלות-הדדית מעשיר את חיינו, מעודד אותנו להעשיר את חייו של הזולת, ומשרה בנו תקווה להשגת שלום, צדק, והזדמנויות לכולם.

פעילות לטובת החברה מעצימה גם את אושרו של היחיד. תרבויות מתקדמות פעלו לשיחרור האנושות מהאכזריות של חיי שרידות גרידא, להקטין סבל, לשפר את החברה ולפתח קהילה עולמית. אנו שואפים לצמצם את אי-השווין הנגרם מנסיבות-חיים או יכולת, ותומכים בחלוקה הוגנת של משאבי הטבע ופירות המאמץ האנושי כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מחיים טובים.

להומניסטים אכפת מרווחתם של כולם, הם מחוייבים לגיוון ומכבדים השקפות עולם שונות אך הומאניות. אנו פועלים לתמוך בזכויות-אדם וחירויות-אזרח בחברה פתוחה בעלת חופש-דת וחופש-מדת, ורואים זאת כחובה אזרחית להשתתף בתהליך הדמוקרטי. אנו חשים חובה עולמית להגן על השלמות, המגוון, והיופי של הטבע בדרך בטוחה ובת-קיימא.

וכך, כשאנו מעורבים ברצף החיים, אנו שואפים לחזון זה מתוך ידע נחוש כי לאנושות יש יכולת להתקדם לעבר שאיפותיה הנעלות ביותר. האחריות לחיינו ולסוג העולם בו אנו חיים היא שלנו ושלנו בלבד.

מסיבות היסטוריות, ראו גם: המניפסט ההומניסטי הראשון והמניפסט ההומניסטי השני.