הצהרת עקרונות

אין הצהרה אחת על השקפת העולם ההומניסטית – במהלך השנים נכתבו מספר הצהרות דומות שיש ביניהן הבדלים מסויימים אך גם מכנה משותף נרחב.