הצהרת אמסטרדם 2002

הצהרת אמסטרדם

מאת האיגוד ההומניסטי והאתי הבינלאומי

The Amsterdam Declaration
of The International Humanist and Ethical Union

2002

המקור באנגלית

רקע

בשנת 1952, בקונגרס ההומניסטי העולמי הראשון, מייסדי האיגוד ההומניסטי והאתי הבינלאומי (IHEU) הסכימו על הצהרה בדבר עקרונותיו היסודיים של ההומניזם המודרני. הם קראו לה "הצהרת אמסטרדם". הצהרת אמסטרדם של 1952 הושפעה ממצב העולם באותו זמן. היא נוצרה בעולם של פוליטיקת המעצמות הגדולות והמלחמה הקרה, והכריזה כי "ההומניסטים בטוחים כי ניתן להתגבר על המשבר הנוכחי".

בהתאם לטבע ההומניזם – ידידותי להתפתחות ומנוגד לדוגמטיות – ההצהרה עודכנה בשנת 2002. הקונגרס ההומניסטי העולמי בשנת 2002, לרגל שנת ה-50 לאירגון, נפגש שוב בהולנד, והצביע פה אחד על החלטה הידועה בשם "הצהרת אמסטרדם 2002". לאחר הקונגרס, הצהרה מעודכנת זו התקבלה פה אחד בעצרת הכללית של IHEU, וכך הפכה להצהרה הרשמית המגדירה את תנועת ההומניזם העולמית.

הצהרת אמסטרדם 2002

הומניזם הוא תוצאה של מסורת ארוכת שנים של מחשבה חופשית, אשר נתנה השראה לרבים מהוגי הדעות והאמנים הגדולים בעולם והולידה את המדע.

יסודות ההומניזם המודרני מופיעים להלן:

  1. הומניזם הוא אתי (מוסרי). הוא מצהיר כי לכל אדם ערך, כבוד, ועצמאות אינדיבידואלית, וזכות לחירות הגדולה ביותר האפשרית תוך שמירה על זכויותיהם של אנשים אחרים. להומניסטים יש חובה לפעול לטובת האנושות כולה כולל הדורות הבאים. הומניסטים מאמינים שמוסר הוא חלק בלתי נפרד מהטבע האנושי ומבוסס על הבנת הזולת ואכפתיות כלפיו, ללא צורך באישור חיצוני.
  1. הומניזם הוא רציונלי. הוא משתמש במדע באופן יצירתי וחיובי ולא הרסני. הומניסטים מאמינים כי הפתרונות לבעיות העולם מצויים במחשבה ובפעולה אנושית ולא בהסתמכות על התערבות אלוהית. הומניזם דוגל ביישום שיטות המדע וחקירה חופשית למען פיתרון בעיות רווחה אנושית. עם זאת, ההומניסטים גם מאמינים כי יישום המדע והטכנולוגיה חייב להיות מונחה בידי ערכי האנושיות. המדע מספק לנו אמצעים, אך ערכי האנושיות חייבים להנחות את המטרות.
  1. הומניזם תומך בדמוקרטיה ובזכויות אדם. מטרת ההומניזם היא ההתפתחות המלאה ביותר האפשרית של כל אדם ואדם. הומניזם מצהיר כי דמוקרטיה והתפתחות אנושית הן זכויות אנושיות. עקרונות הדמוקרטיה וזכויות האדם יישימים לסוגים רבים של מערכות יחסים בין בני אדם, ואינם מוגבלים לשיטות ממשל בלבד.
  1. הומניזם עומד על כך שחירות אישית חייבת להיות משולבת עם אחריות חברתית. הומניזם פועל לבנות עולם המבוסס על הרעיון של אדם חופשי האחראי לכלל החברה, ומכיר בתלותנו במערכת האקולוגית ובאחריותנו כלפיה. הומניזם אינו דוגמטי, אינו כולל חובת אמונים על תומכיו, ותומך בחינוך החופשי משטיפת-מוח.
  1. הומניזם נוצר בתגובה לביקוש הנרחב לחלופה לדת דוגמטית. הדתות העיקריות טוענות שהן מתבססות על התגלות אלוהית שדבריה קבועים לכל הדורות, ואנשים רבים פועלים לכפות את השקפת העולם הדתית שלהם על האנושות כולה. הומניזם מכיר בכך שידע אמין על המציאות יכול להתגבש רק בתהליך מתמשך של התבוננות אמפירית, הערכה ועידכון.
  1. הומניזם מעריך יצירתיות ודמיון אמנותיים ומכיר בכוחה העוצמתי של אמנות לחולל שינוי. הומניזם מצהיר כי ספרות, מוסיקה, אמנות פלסטית ואמנויות הבמה חשובות לפיתוח ולהגשמה עצמית.
  1. הומניזם הוא השקפת עולם המכוונת להגשמה המירבית האפשרית דרך הטיפוח של חיים מוסריים ויצירתיים, ומציע אמצעים אתיים ורציונאליים להתמודדות עם אתגרי ימינו. הומניזם יכול להיות דרך חיים לכולם בכל מקום. משימתנו העיקרית היא לידע אנשים באופן הברור ביותר לגבי הזכויות והחובות שהומניזם יכול להציע להם. תוך שימוש בחקירה חופשית, כוחו של המדע, ודימיון יצירתי למען קידום שלום ובשירות החמלה, אנו בטוחים כי ברשותנו האמצעים לפתרון הבעיות העומדות בפני כולנו. אנו קוראים לכל מי ששותף להשקפה זו לחבור אלינו בפעילות זו.

קונגרס האיגוד ההומניסטי והאתי הבינלאומי, 2002