מהו הומניזם?

הומניזם הוא השקפת עולם מקיפה ומערכת ערכים לחברה מתקדמת. שאיפת ההומניזם היא לספק את הצרכים הגשמיים והנפשיים (רווחה ואושר) של כלל בני האדם. ההומניזם מאמין שלאנושות יש יכולת להתקדם לעבר שאיפותיה הנעלות ביותר, והאחריות לחיינו ולסוג העולם בו אנו חיים היא של בני האדם.

הומניזם דוגל בערכים של חירות האדם, חופש הביטוי המחשבה והמצפון, מוסר, הגינות, הדדיות, אכפתיות לזולת, אדיבות, מנהל תקין, חשיבה הגיונית (רציונלית), ביסוס ידע על ראיות אמפיריות ועל השיטה המדעית, שמירה על המערכת האקולוגית, ופעולה אקטיבית לשיפור חיינו, ושיפור החברה והעולם.

אין הצהרה אחת על השקפת העולם ההומניסטית – במהלך השנים נכתבו מספר הצהרות דומות שיש ביניהן הבדלים מסויימים אך גם מכנה משותף נרחב. אתם יכולים לקרוא על ההצהרה שאיגוד ההומניזם הישראלי פועל בימים אלה כדי לנסח, וכן הצהרות נוספות מאירגונים ומקומות נוספים בעולם וגם בעבר.