תרבות ערכית הומניסטית

מחשבות על "תחליף-דת" לחילונים

מרצה: ערן דרור

לחצו כאן לדף על הספר של ערן דרור.

הצרכים שהדת מספקת ותחליפים אפשריים

טיוטה על מצגת שמדברת על "תחליף דת" לחילונים, כלומר: מהם הצרכים הנפשיים שהדתות מספקות ואיך חילונים יכולים לספקם בצורה שמתאימה להם.

דיווחים על הנעשה בפעילויות של קבוצות דתיות:

חומר נוסף