עיקרון ההדדיות

[הפוסט הזה עדיין במצב טיוטה – נשמח לקבל מכם עזרה במשוב, הערות, והצעות לשיפור. תודה!]

העיקרון

כל אדם רוצה להימנע מכאב ומסבל, ואינו רוצה שיתייחסו אליו באופן פוגעני, משפיל או מפלה לרעה, שגורם לו לסבול.

כל אדם יכול להכיר בכך שכל האנשים האחרים גם הם בני אדם כמותו, וגם הם רוצים להימנע מסבל, ורוצים יחס הוגן ולא פוגעני כלפיהם.

לכן, על פי ההיגיון הפשוט של עיקרון ההדדיות, על כל אדם להתייחס לאחרים בצורה חיובית ומכבדת, ולהימנע מלעשות להם דברים בכפייה ובניגוד לרצונם.

הסבר

אפילו ילדים קטנים מבינים את העיקרון הזה באופן אינטואיטיבי. לדוגמה, אם ילד אחד מרביץ לילד אחר, והוריו גוערים בו ואומרים לו "זה לא בסדר שהרבצת לו – תחשוב איך אתה היית מרגיש אם היו מרביצים לך ככה", או: "אתה היית רוצה שיתנהגו אליך ככה? לא. אז למה אתה מתנהג ככה לאחרים?", הילד מבין מיד את הטיעון. הוא לעולם לא מצטדק בתגובה כגון "נכון, אמנם אני לא רוצה שירביצו לי ככה, אבל לי מותר להרביץ לאחרים", כי הוא מבין שאם לו מותר, אין שום דבר שימנע מאחרים לחשוב שגם להם מותר לפגוע בו. אם הוא מביא צידוק למעשיו, זו תמיד תהיה טענה של התגוננות או הדדיות: הוא פגע בילד האחר בתגובה לכך שהילד האחר פגע בו קודם לכן או ניסה לפגוע בו.

לפיכך, אם אדם מסרב לכבד את עיקרון ההדדיות, ומתייחס לזולת באופן שלילי או פוגעני, שלא יתפלא אם יקבל בתגובה יחס שלילי מאחרים, וגם לא יהיה לו צידוק לבוא בטענות על כך. "יחס גורר יחס".

התפיסה הזו קשורה לכלל המוסרי הבסיסי ביותר, שמופיע בוריאציה כלשהי בכל התרבויות, ונקרא כלל הזהב. הכלל אומר: התייחס לאחרים כפי שאתה רוצה שיתייחסו אליך ("יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך", "ואהבת לרעך כמוך"). גירסה דומה היא כלל הכסף: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. הניסוחים האלה אינם מדוייקים מספיק, כי אם אני אוהב יחס מסויים כלפיי זה עדיין לא אומר שמישהו אחר יאהב אם אתייחס אליו כך. הנה ניסוח מדוייק יותר:

  • אל תעשה לאחרים מה ששנוא עליהם (כי אחרת, גם הם יעשו לך מה ששנוא עליך).
  • התייחס לאחרים בכבוד (כי אחרת, גם הם לא יתייחסו אליך בכבוד).

השוואה

הטבלה הבאה מראה השלכות של עיקרון ההדדיות מבחינת צורות התנהגות לאחרים:

התנהגות ראויה התנהגות פסולה
טוב-לב
אדיבות, נימוס, דרך-ארץ
התחשבות בזולת
כבוד לזולת
סובלנות
הוגנות
אמינות
עזרה לזולת
נועם
ידידותיות
אנושיות
סימפתיה
אמפתיה
חמלה
נדיבות
פירגון
היכולת לסלוח
רוע-לב
גסות רוח, חוצפה
חוסר התחשבות
זילזול, ליגלוג, בוז
גזענות, סקסיזם, הומופוביה
אפליה, צביעות
מרמה, הונאה, רמאות, ניצול
תחמנות
נוקשות, קשיחות
עוינות, יריבות
זדון
אטימות, אדישות
פסיכופתיה, חוסר-רגישות
אלימות, אכזריות, חוסר רחמים, רשע
קמצנות
שמחה לאיד, קנאה, צרות עין
נקמנות, טינה