ליברליזם

עקרונות הפלורליזם

מאת: מתי גוטמן 1. מבוא המשמעות המילולית של פלורליזם הוא ריבוי. פלורליזם היא תפיסת עולם המכירה בלגיטימיות של ריבויי תפיסות ואורחות חיים. הנחת היסוד היא שהיחיד לבדו בוחר את תפיסת הטוב עבורו. הפלורליזם הוא עקרון מרכזי בחברה ליברלית. פלורליזם מאפשר לדעות שונות, תרבויות שונות ותפיסות שונות להיחשף ובכך להעשיר ולגוון את המטען התרבותי של החברה. […]