Month – מאי 2015

???�???�?�?�?? ?�?�???�?????�?�??

?z????: ?z???� ?�?�???z?Y lady era pills 1. ?z?�?�?? ?�?z?�?z???�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?? ?�???�?????�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?�. ?�???�?????�?�?? ?�?�?? ???�?�???? ???�???? ?�?z?�?�???� ?�???�?�???�?z?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�??. ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�???�?� ???�?�???�. ?�?�???�?????�?�?? ?�?�?? ???�???�?Y ?z???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?????�??. ?�???�?????�?�?? ?z???�?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?s ???�???�?�?? ?�???�?�?�?Y ???? ?�?z?????Y […]

23.5.2015 – תיקון שבועות בסימן רוחניות חילונית

תיקון שבועות בסימן רוחניות חילונית חוזר זו הפעם השלישית! כמדי כל ערב חג שבועות, גם השנה יערכו ברחבי הארץ אירועי תיקון שבועות. המנהג של לימוד תורה כל הלילה קיבל בשנים האחרונות תפנית חילונית. התהליך יגיע לשיאו השנה עם "תיקון שבועות" אלטרנטיבי בסימן רוחניות חילונית: האם יש משמעות בעולם ללא אלוהים? מה הקשר בין באגס באני […]