Month – מאי 2015

עקרונות הפלורליזם

מאת: מתי גוטמן 1. מבוא המשמעות המילולית של פלורליזם הוא ריבוי. פלורליזם היא תפיסת עולם המכירה בלגיטימיות של ריבויי תפיסות ואורחות חיים. הנחת היסוד היא שהיחיד לבדו בוחר את תפיסת הטוב עבורו. הפלורליזם הוא עקרון מרכזי בחברה ליברלית. פלורליזם מאפשר לדעות שונות, תרבויות שונות ותפיסות שונות להיחשף ובכך להעשיר ולגוון את המטען התרבותי של החברה. […]

23.5.2015 – תיקון שבועות בסימן רוחניות חילונית

תיקון שבועות בסימן רוחניות חילונית חוזר זו הפעם השלישית! כמדי כל ערב חג שבועות, גם השנה יערכו ברחבי הארץ אירועי תיקון שבועות. המנהג של לימוד תורה כל הלילה קיבל בשנים האחרונות תפנית חילונית. התהליך יגיע לשיאו השנה עם "תיקון שבועות" אלטרנטיבי בסימן רוחניות חילונית: האם יש משמעות בעולם ללא אלוהים? מה הקשר בין באגס באני […]